เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มิถุนายน 1. จัดแล้วได้อะไร 2. หนูกินไม่อิ่ม 3. หาคนรับผิดชอบ 4. เรื่องอย่างนี้ ต้องเปิด 5. ขอผมพูดบ้าง วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน เมษายน 2561 1.ช่วยเหลือกันนี่นา 2.แค่ซ่อมรถ ผิดตรงไหน 3.ถูกพระร้องเรียนคะ 4.ขอตรวจสอบหน่อยครับ 5.อย่างนี้ก็มีด้วย วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการย์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบท และคณะกรรมการศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มีนาคม 1. ฉันยังไม่อนุญาต 2. ก็หนูป่วย จะให้ทำอย่างไร 3. อยากร้ว่ามีกี่คน 4. ดูอย่างเดียวนะ 5. ขอมากเกินไปหรือเปล่า วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 1. ต้องมาแบบโปร่งใส 2. ไปพิสูจน์กันเอง 3. ไม่อนุญาต แต่ก็เปิดเผยได้ 4. ขออนุญาตจริงหรือเปล่า 5. จัดใหม่แต่แพงกว่า วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มกราคม 1. ทำดีมากครับ 2. ไม่ใช่อย่างนี้ครับ 3. ไม่ถูกต้อง เราไม่เอา 4. หนูเป็นปกตินะคะ 5. จะเก็บไว้ใช้อีก วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด