สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน2563 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สขร.ประจำเดือนเมษายน 2563 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สขร.ประจำเดือนมีนาคม 2563 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สขร.ประจำเดือนมกราคม 2563 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สขร.ประจำเดือนธันวาคม 2562 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สขร.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สขร.ประจำเดือนกันยายน 2562 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร.ประจำเดือนสิงหาคม 2562 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร.ประจำเดือกรกฎาคม 2562 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร.ประจำเดือนมิถุนายน 2562 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร.ประจำเดือนเมษายน 2562 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร.ประจำเดือนมีนาคม 2562 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร.ประจำเดือนมกราคม 2562 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร. ประจำเดือนตุลาคม 2561 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร.ประจำเดือนธันวาคม 2561 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร.ประจำเดือนกันยายน 2561 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร.ประจำเดือนสิงหาคม 2561 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร.ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร.ประจำเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร.ประจำเดือนเมษายน 2561 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร.ประจำเดือนมีนาคม 2561 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร.ประจำเดือนมกราคม 2561 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร.ประจำเดือนธันวาคม 2560 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2560 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563   ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563   ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563   ... เชื่อมโยง
สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2562   ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด