ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (หจก.ทรัพย์ธนากิจปิโตรเลียม) วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
รายงานผลการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหาร ร้านหาดใหญ่ซาซิมิ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
รายงานผลการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหาร ร้านสวนก๋วยเตี๋ยวอ้อมค่าย วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร้านโอซ่าซาลอน วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
... อ่านทั้งหมด