ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวางแนวทางเกี่ยวกับ สถานที่รองรับผู้ป่วยโรคโควิด19 ระดับ สีเขียว จาก รพ.จังหวัดชัยภูมิ และรพ.สนาม ของจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เมื่อ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น อบต.ห้วยบง รพ.สต.ห้วยบงเหนือ สภ.ลาดใหญ่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทน อสม. ตำบลห้วยบง ได้ประชุมวางแนวทางเกี่ยวกับ สถานที่รองรับผู้ป่วยโรคโควิด19 ระดับ สีเขียว จาก รพ.จังหวัดชัยภูมิ และรพ.สนาม ของจังหวัดชัยภูมิ และแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง มากักตัว 14 วัน นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ได้มอบหมายนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด