ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตาม พ.ร.บ.2540
ขอเชิญชวนนักเขียนและผู้สนใจ ส่งบทความ เรื่องสั้น บทกวี และงานเขียนประเภทอื่นๆ เพื่อตีพิมพ์ลงในหนังสือสารนครศรีธรรมราช
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563
??ขอเชิญชวนนักเขียนและผู้สนใจ ส่งบทความ เรื่องสั้น บทกวี และงานเขียนประเภทอื่นๆ เพื่อตีพิมพ์ลงในหนังสือสารนครศรีธรรมราช #ส่งผลงานมาได้ที่ E-mail : sannakhon@hotmail.com บรรณาธิการแถลง ขั้นตอนและรายละเอียดการส่งผลงานดังนี้
อบจ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2563
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563
12 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวจริยา เทพรักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายภารกิจจากผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2563 โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานฯ และมีการกำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2563 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563 ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประชุมจึงมีมติให้ปรับเปลี่ยนกิจกรรม เน้นกิจกรรมสำคัญๆ เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม พระพุทธศาสนา อาทิ การรณรงค์แต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าสีขาวหรือสีนวล และรณรงค์ปฏิบัติตามหลัก ศีล 5 , การประดับธงชาติ และธงธรรมจักรหน้าอาคารสำนักงาน ทุกส่วนราชการ และทุกวัด, กิจกรรมรณรงค์เข้าวัดปฏิบัติธรรม, การประดับโคมประทีป ระหว่างวัน 30 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา วันที่ 4 พฤษภาคม 2563, กิจกรรมฟังธรรมเทศนา ไหว้พระสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา วันที่ 5 พฤษภาคม 2563, พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563, กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันที่ 6 พฤษภาคม 2563, พิธีบูชาเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา... ****************************
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.นายมนูญ ศิริธรรม ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3 โดยมีนายพงศ์เทพ ไข่มุก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม พร้อมสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลมหาราช หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 4 ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดการอบรมทักษะการจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และให้ความรู้และวิธีปฏิบัติในการป้องกันตนเองที่ถูกต้องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยได้จัดอบรมจำนวน 3 รุ่น จำนวน 1500 คน ตั้งแต่วันที่ 9-11 มีนาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านต่อ ...
อบจ.นศ.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563
อบจ.นศ.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 วันนี้ (10 มีนาคม 2563) เวลา 10.0 0 น. นายเสกสิทธิ์ เดชาภิมณฑิ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนาย ช โชคชัย คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม ********************
... อ่านทั้งหมด