- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบนควน หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/07/2565)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทานท่าดี (ฝั่งซ้าย) ตำบลไชยมนตรี (อบจ.นศ.๑๑๑๐) หมู่ที่ ๕ ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/07/2565)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองเคียน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช (06/07/2565)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายคลองทวยเทพ - คลองบางขรุด บ้านหัวไม้ไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/07/2565)
ประกวดราคาเปิดเผยราคากลางประกวดราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตวัดตรีนิมิตร-สะพานชะเมา (นศ.ถ1-0072) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีจัดทำเอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/07/2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสวน - ทุ่งทับควาย หมู่ ๖,๘ ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/07/2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งคลองเขาแก้วบริเวณทางเข้าบ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/07/2565)
ประกาศ เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวังขวัญ หมู่ที่ 8 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/07/2565)
การประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองเพรียง หมู่ที่ 3 ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/07/2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าพุด - บ้านอู่ทอง (นศ.ถ๑-๐๐๕๗) ตำบลกะหรอ ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/07/2565)