02 ผลการพิจารณา จัดซื้อจัดจ้าง
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศผลการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางหลวงหมายเลข ๔๑๐๒ ตอนต่อเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชควบคุม-บ้านชายทะเล (นศ.ถ๑-๐๐๙๕) ตำบลปากนคร ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/01/2565)
ประกาศผลการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสี่ชุมชนใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/01/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดาบอุทิศ - วังปรางค์ หมู่ที่ 5 ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/01/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬากลางแจ้ง สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/01/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางคลุ้ง-บ้านเกาะแซะ (อบจ.นศ.3402) แบบ Pavement In-Place Recycling ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/01/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทานท่าดี (ฝั่งซ้าย) ตำบลกำแพงเซา (อบจ.นศ.1112) ตำบลมะม่วงสองต้น ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/01/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานสอนจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/01/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนเลียบคลองชลประทานเสาธง (ฝั่งซ้าย) ตำบลท้ายสำเภา (อบจ.นศ.3102) ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/12/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง 41- บ้านสหกรณ์นิคมเขาขาว (นศ.ถ1-0089) ตำบลนาโพธิ์ ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/12/2564)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาใหม่ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลคลองน้อยเชื่อมต่อตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/12/2564)