02 ผลการพิจารณา จัดซื้อจัดจ้าง
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านหัวไทร - บ้านปากคลองแดน(นศ.ถ๑-๐๐๕๙) อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีจัดทำเอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (08/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายช่องลุ - บ้านสองแพรก หมู่ที่ 10 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายคลองยายร้า - วัดปิยาราม หมู่ที่ 18 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีจัดทำเอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อบำรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านทุ่งใน - บ้านนาบน (นศ.ถ1-0054) อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีจัดทำเอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/03/2565)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายหัวคู - ปลักดุก แบบ Overlay หมู่ที่ 9 บ้านหัวคู ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/03/2565)
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกเขาศูนย์-บ้านปลายเส แบบ Overlay หมู่ที่ 9,10 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/03/2565)
การประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตลาดทานพอ-สถานี รถไฟกะเปียด (นศ.ถ๑-๐๐๓๔) ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/03/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/03/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 หมู่ที่2 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/03/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายเก็บน้ำคลองซอ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7,8 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23/03/2565)