02 ผลการพิจารณา จัดซื้อจัดจ้าง
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลาดยางสาย 84 หมู่ที่ 4 - 8 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านลำนาว - บ้านทรายขาว (นศ.ถ.๑-๐๐๘๗) อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/04/2565)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าควน - น้ำโฉ แบบ Overlay หมู่ที่ 1,2 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/04/2565)
การประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านปากเนตร- บ้านทางพูน (นศ.ถ๑-๐๑๐๑) อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีจัดทำเอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหมอ - หินหงส์ หมู่ 7 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านคลองขี่เปล - บ้านคลองจัง (นศ.ถ1-0026) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีจัดทำเอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (11/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางฉัตร - บ้านท่าพญา (นศ.ถ1-0100) ตำบลบ้านเพิง ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีจัดทำเอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.80-009 สายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9 ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปากช่อง - บ้านท้าวราษฎร์ (นศ.ถ1-0063) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีจัดทำเอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง 41 - บ้านอัมพวัน (นศ.ถ1-0039) อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีจัดทำเอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/04/2565)