02 ผลการพิจารณา จัดซื้อจัดจ้าง
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหมอ - หินหงส์ หมู่ 7 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/04/2565)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนสายบ้านวัดโบสถ์ - บ้านบางพูด หมู่ที่ 5,7 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/04/2565)
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านถนน หมู่ที่ 4- บ้านบางไซปก หมู่ที่ 7 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท้ายโนต - เกาะสุด หมู่ที่ 9 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายมะม่วงทอง (Overlay) หมู่ที่ 7,9 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านบางซอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/04/2565)
การประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านทวด- บ้านท่านา (นศ.ถ๑-๐๑๑๑) อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีจัดทำเอง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายวัดนนท์ - ถนนรถไฟ (ตอน 3) หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองขริม หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังทอง หมู่ที่ 5 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/04/2565)