02 ผลการพิจารณา จัดซื้อจัดจ้าง
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านหนองเป็ด - ศาลาไฟไหม้ หมู่ที่ 7,10 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/05/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพานข้ามคลองทองออก - บ้านวังทอง หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/05/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางและรางระบายน้ำภายในสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช (ถนนด้านหลัง) ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/05/2565)
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดภูเขาดิน หมู่ที่ ๑๐,๑ ตำบลท่ายหมู่ที่ ๕ ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/05/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านผู้ใหญ่เดช (นศ.ถ1-0046) หมู่ที่ 1 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ - หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/05/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเจาะบ่อบาดาล 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/05/2565)
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายโคกประดู่ - สระน้ำทุ่งไม้ไผ่ (นศ.ถ๑-๐๐๔๗) ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/05/2565)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนสายบ้านในกลอง - โรงเรียนบ้านด่าน (นศ.ถ๑-๐๐๔๕) หมู่ที่ ๕,๘,๓,๒ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/05/2565)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนธง (นศ.ถ.๑๗๕-๓๐) หมู่ที่ ๔,๕,๑๒ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/05/2565)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางสายวงแหวนทุ่งคายาง (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/04/2565)