02 ผลการพิจารณา จัดซื้อจัดจ้าง
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางสายวงแหวนทุ่งคายาง (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/06/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองทุ่งคอกควาย (บ้าน ณ เณร) หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/06/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในถนนสายบ้านนายสมคิด - ช่องสำซำ หมู่ที่ ๗ ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/06/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระทอง-สามแยกบ้านใสทุ่งนา หมู่ที่ 5 ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/06/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุ่มรั้วหญ้า-หลัง อบต.สระแก้ว ม.5 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/05/2565)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อจิก (สายบ่อจิก - บางคล้า) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/05/2565)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างสนามฝึกซ้อมฟุตบอลพื้นสนามหญ้า พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสนาม สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/05/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสังข์ บริเวณถนนทุ่งใหญ่-พระแสง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/05/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านคันธมาลี - เขตตำบลร่อนพิบูลย์ หมู่ที่ 4 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/05/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองทุ่งน้อย หมู่ที่ 1, 3 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/05/2565)