02 ผลการพิจารณา จัดซื้อจัดจ้าง
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว นครศรีธรรมราชอิโค่ชาเลนจ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/07/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกบ้านควนไม้แดง - บ้านทุ่งชน หมู่ที่ ๘,๑๐ ตำบลหนองหงส์ - หมู่ที่ ๔ ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/07/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง 41-บ้านอัมพวัน (นศ.ถ1-0039) อำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/07/2565)
การประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ตัน ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งเครน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/06/2565)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองขัน - คอกหญ้า หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง เชื่อมต่อตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/06/2565)
การประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านห้วยน้ำเย็น- บ้านเขาพังไกร (นศ.ถ1-0106) ตำบลทรายขาว ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/06/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก ทางหลวง ๔๑๑๐ - บ้านพอโกบ (อบจ.นศ.๖๒๐๓) ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/06/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางรักโพรง - บางตะเคร็ง หมู่ที่ 7 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/06/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายโกเมศ - บ้านนายเคียง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.73-012) หมู่ที่ 6 ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/06/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเจดีย์พ่อท่านคล้าย - บ้านท่าจีน (นศ.ถ1-0085) ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/06/2565)