วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายณวัฒน์ มหาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) และนางภัคพิชา จันทรศิริ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
อ่านรายละเอียด
| ดูข่าวทั้งหมด