ประกาศประกวดราคา สอบราคา
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกวัดถ้ำเหวสินชัยธ์ุ-ถ้ำพระโบราณ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะดอนหินตั้งโดยก่อสร้างลานวัฒนธรรมพื้นถิ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ขอขยายการรายงานผลการพิจารณาประกวดราคาซื้อรถขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เดือนเมษายน 2563 การประกวดราคา สอบราคา วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาซื้อรถขยะขนาด 6 ต้น 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ไม่มีการประกวดราคา สอบราคา วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 
เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ไม่มีการประกวดราคา สอบราคา วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ไม่มีการประกวดราคา สอบราคา วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
เดือนตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ไม่มีการประกวดราคา สอบราคา วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
... อ่านทั้งหมด