อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปอำนาจหน้าที่ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชมาจัดแสดง ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด