ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และภาค ข พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.จพง.พัสดุ
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด