ประกาศประกวดราคา สอบราคา
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล. หมู่ที่ 8 บ้านดงเรือ /2563 (เงินสะสม) วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.หมู่ที่ 8 บ้านดงเรือ/2563 ... อ่านต่อ
โครงการติดตั้งฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านดงบังใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ /2562 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ณ บ้านดงสรวง หมู่ที่ 2 /2561 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง/2561 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ณ บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 6 /2561 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังเปนถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านท่าสีไคเหนือ /2561 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ /2562 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
โครงการติดตั้งฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านดงบังใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศเผยแพร่ผลการจัดจ้างโครงการติดตั้งฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านดงบังใต้ ... อ่านต่อ
โครงการติดตั้งฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านดงบังใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านดงบังใต้ ... อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงเรือ/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงเรือ/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงเรือ ... อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงเรือ/2561 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงเรือ ... อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงเรือ/2561 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง /2561 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวาท/2561 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง /2561 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง ... อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวาท/2561 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวาท ... อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง /2561 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง ... อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง /2561 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ณ บ้านท่าสีไค หมู่ที่ 1 / 2561 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ณ บ้านท่าสีไค หมู่ที่ 1 ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ณ บ้านท่าสีไค หมู่ที่ 1 / 2561 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ณ บ้านท่าสีไค หมู่ที่ 1 ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ณ บ้านท่าสีไค หมู่ที่ 1 / 2561 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ณ บ้านท่าสีไค หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ณ บ้านท่าสีไค หมู่ที่ 1 / 2561 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ณ บ้านท่าสีไค หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างป้ายศพด.ตำบลดงบัง ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างป้ายศพด.ตำบลดงบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างป้ายศพด.ตำบลดงบัง ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง โครงการก่อสร้างป้ายศพด.ตำบลดงบัง หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ ... อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง /2561 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง /2561 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง ... อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดงโทน /2561 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดงโทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดงโทน /2561 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดงโทน ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างป้ายศพด.ตำบลดงบัง ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างป้ายศพด.ตำบลดงบัง หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างป้ายศพด.ตำบลดงบัง ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างป้ายศพด.ตำบลดงบัง หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง /2561 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง ... อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง /2561 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดงโทน /2561 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดงโทน ... อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดงโทน /2561 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดงโทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศเผยแพร่ผลการจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านดงสรวง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านดงสรวง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านดงสรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศเผยแพร่ผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวาท ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวาท ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศเผยแพร่ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบ ศพด.อบต.ดงบัง หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบ ศพด.อบต.ดงบัง หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวาท ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการก่อสร้างรั้วรอบ ศพด.อบต.ดงบัง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบ ศพด.อบต.ดงบัง หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศเผยแพร่ผลการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าดอกไม้ ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าดอกไม้ ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าดอกไม้ ตำบลดงบัง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.11 บ้านท่าสีไคเหนือ ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โดยวิธีตกลงราคา ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โดยวิธีตกลงราคา ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โดยวิธีตกลงราคา ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงเรือ ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดงสรวง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงเรือ ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โดยวิธีตกลงราคา ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดงสรวง ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โดยวิธีตกลงราคา ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 บ้านท่าสีไคเหนือ ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โดยวิธีตกลงราคา ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โดยวิธีตกลงราคา ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด