นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด