ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ด้วยเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ได้กำหนดสถานที่ติดป้ายเลือกตั้ง สำหรับพรรคการเมืองฯ ในเขตเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด