ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติ อบต.โพนโก เรื่อง งบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
คู่มือสำหรับประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 [ดาวห์โหลดและตรวจสอบข้อมูลได้ ในข้อย่อย ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 = คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)]
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด