ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. 123-05 สายบ้านเป้า - หนองคู หมู่ที่ 4, 8 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. 123-01 สายกลางบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5, 9 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตประจำปี 2562 ของผู้บริหาร
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และการขออนุญาตตามข้อบังคับตำบลโพนโก ประจำปี งบประมาณ 2562
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด