ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกห้วยตารุณ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองตาถึง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ฝาตะแกรงเหล็ก บ้านโคกกระเบื้องไห หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยกลางบ้าน) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบสูบนำ้ดิบประปา บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านตาเปี๊ยก) หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียน(สพฐ)ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ๕ แห่ง ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยก ร.ร.วังตาเทพวัดนอก บ้านวังตาเทพ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด