ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลโคกกลาง ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกลาง
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณบ้านกุดสิม หมู่ที่ 8 , 11
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลืออำนาจ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกลาง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาตำบลโคกกลาง ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณ ณ บ้านกุดสิม หมู่ที่ 8 , 11 ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลโคกกลางได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอลืออำนาจ
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลโคกกลาง ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอลืออำนาจ
กิจกรรมออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและมอบเงินสันบสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562
วันที่ 19 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลโคกกลาง ได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกกลางทั้ง 3 แห่ง และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
... อ่านทั้งหมด