ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
อบต.หนองไผ่ล้อมรับ โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด