ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี พ.ศ.2565
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น อ่านต่อ ...
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศการยุบเลิกการจัดตั้งชุมชนของเทศบาลตำบลบางนกแขวก
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด