ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง นโยบายจังหวัดสมุทรสงครามในการกำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ไม่สนับสนุนให้ตั้งโรงงาน

การปฏิบัติงาน

... อ่านทั้งหมด