ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ หลักสูตรปักถ้อย ร้อยไหม
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560
วันนี้ (6 ธ.ค.60)สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านได้มอบหมายให้ น.ส.อรณิชา มูลคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการเปิดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนาอาชีพ หลักสูตรปักถ้อย ร้อยไหม ตามโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ แก่แรงงานนอกระบบ จำนวน 1 รุ่น จำนวน 18 คน เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเสริม ณ บ้านอภัยคีรี ม.2 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข ดำเนินการระหว่าง วันที่ 6-8 ธ.ค.60 อ่านต่อ ...
แรงงานจังหวัดน่าน มอบตั๋วแลกเงินให้แก่คนงานไทย
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายจีรวุฒิ กันทะมัง แรงงานจังหวัดน่าน ได้มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีประเทศไต้หวันให้แก่คนงานไทยที่ได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ในการติดตามสิทธิประโยชน์ให้แก่แรงงานไทยที่เดินทางกลับประเทศเมื่อครบสัญญาการจ้างแรงงาน อ่านต่อ ...
สรจ.น่านจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้แทนภาครัฐ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน
โครงการอบรม "อาสาสมัครแรงงาน กับการเฝ้าระวังด้านแรงงาน"
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 14 -15 กันยายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน จัดอบรมเชิงวิชาการ "อาสาสมัครแรงงาน กับการเฝ้าระวังด้านแรงงาน" ให้แก่อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ ไร่จุฑามาศ รีสอร์ท หมู่ที่ 3 บ้านน้ำอ้อ ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
สรจ.น่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแรงงานนอกระบบจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุม อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด