- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
ประกาศเทศบาลตำบลศาลายา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองนราภิรมย์ (เลียบคลองทวีวัฒนา ฝั่งขวา) หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (31/01/2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านมหามงกุฏ (06/09/2560)
ประกาศเทศบาลตำบลศาลายา การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2560 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. 3 ชั้น บริเวณด้านข้างสำนักงาน หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (29/08/2560)
ประกาศเทศบาลตำบลศาลายา เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. 3 ชั้น บริเวณด้านข้างสำนักงาน หมู่ที่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (29/08/2560)
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยร่วมเกื้อ ฯลฯ (17/08/2560)
ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์กู้ภัยและดับเพลิง ชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ ความสูงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓๙ เมตร รายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายจำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (15/08/2560)
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล.3ชั้น บริเวณข้างสำนักงาน หมู่ที่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (02/08/2560)