- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศเทศบาลตำบลศาลายา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณซอยเลียบคลองมหาสวัสดิ์ 12 ม.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ (06/05/2565)
ประกาศเทศบาลตำบลศาลายา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณซอยเลียบคลองมหาสวัสดิ์ 12 หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (06/05/2565)
ประกาศเทศบาลตำบลศาลายา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะถังคอนเทรนเนอร์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (26/01/2565)
ประกาศเทศบาลตำบลศาลายา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 110 แรงม้า ระบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน (06/09/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลศาลายา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถสุขาเคลื่อนที่ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีห้องสุขาสำหรับอุจจาระไม่น้อยกว่ฝา 8 ห้อง มีโถปัสสาวะสำหรับผู้ (06/09/2564)
ประกวดราคาซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (12/01/2564)
ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 110 แรงม้าระบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะด มีเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (12/01/2564)
ประกวดราคาซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (17/12/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลล์ติกคอนกรีตถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์จากหน้าวัดสาลวัน หมู่ที่ 5 ถึงสุดเขตเทศบาลฯ หมู่ที่ 3 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/07/2562)
ประกาศเทศบาลตำบลศาลายา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองนราภิรมย์ (เลียบคลองทวีวัฒนา ฝั่งขวา) หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) (08/03/2561)