สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2563 (01/07/2563)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2563 (01/06/2563)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2563 (02/05/2563)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2563 (07/04/2563)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (03/03/2563)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2563 (03/02/2563)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2562 (06/01/2563)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2562 (02/12/2562)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2562 (01/11/2562)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (04/03/2562)