ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 29/2561 (15/05/2561)
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 30/2561 (15/05/2561)
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 28/2561 (10/05/2561)
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 27/2561 (26/04/2561)
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 26/2561 (12/03/2561)
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 24/2561 (02/03/2561)
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 25/2561 (02/03/2561)
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร เลขที่ 10/2561 (28/02/2561)
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร เลขที่ 11/2561 (28/02/2561)
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร เลขที่ 9/2561 (28/02/2561)