สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์  สำนักงานเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ 28 หมู่ 9 ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ 0-3470-2839 โทรสาร 0-3470-2838 เว็บไซต์ www.bangyeerong.go.th
... อ่านทั้งหมด