ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศเทศบาลตำบลศาลายา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณซอยเลียบคลองมหาสวัสดิ์ 12 หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลศาลายา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณซอยเลียบคลองมหาสวัสดิ์ 12 หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลศาลายา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณซอยเลียบคลองมหาสวัสดิ์ 12 ม.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลศาลายา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณซอยเลียบคลองมหาสวัสดิ์ 12 ม.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลศาลายา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะถังคอนเทรนเนอร์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลศาลายา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะถังคอนเทรนเนอร์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลศาลายา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถสุขาเคลื่อนที่ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีห้องสุขาสำหรับอุจจาระไม่น้อยกว่ฝา 8 ห้อง มีโถปัสสาวะสำหรับผู้ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลศาลายา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถสุขาเคลื่อนที่ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีห้องสุขาสำหรับอุจจาระไม่น้อยกว่ฝา 8 ห้อง มีโถปัสสาวะสำหรับผู้ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลศาลายา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 110 แรงม้า ระบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลศาลายา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 110 แรงม้า ระบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 110 แรงม้าระบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะด มีเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 110 แรงม้าระบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะด มีเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลล์ติกคอนกรีตถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์จากหน้าวัดสาลวัน หมู่ที่ 5 ถึงสุดเขตเทศบาลฯ หมู่ที่ 3 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลศาลายา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองนราภิรมย์ (เลียบคลองทวีวัฒนา ฝั่งขวา) หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประกาศเทศบาลตำบลศาลายา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองนราภิรมย์ (เลียบคลองทวีวัฒนา ฝั่งขวา) หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลศาลายา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองนราภิรมย์ (เลียบคลองทวีวัฒนา ฝั่งขวา) หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกาศเทศบาลตำบลศาลายา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองนราภิรมย์ (เลียบคลองทวีวัฒนา ฝั่งขวา) หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านมหามงกุฏ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลศาลายา เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. 3 ชั้น บริเวณด้านข้างสำนักงาน หมู่ที่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลศาลายา การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2560 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. 3 ชั้น บริเวณด้านข้างสำนักงาน หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยร่วมเกื้อ ฯลฯ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์กู้ภัยและดับเพลิง ชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ ความสูงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓๙ เมตร รายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายจำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล.3ชั้น บริเวณข้างสำนักงาน หมู่ที่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด