เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2562 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบางยี่รงค์  
การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561   ... อ่านต่อ
การประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 2560   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด