สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2561 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด