สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2563 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2563 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2563 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2562 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2562 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2562 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2561 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 (ไตรมาส 4/2561) วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน - มิถุนายน 2561 (ไตรมาส 3/2561) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - มีนาคม 2561 (ไตรมาส 2/2561) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 (ไตรมาส 1/2561) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด