ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 30/2561 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 29/2561 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 28/2561 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 27/2561 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 26/2561 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 25/2561 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 24/2561 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 23/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 22/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 21/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร เลขที่ 11/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร เลขที่ 10/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร เลขที่ 9/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 20/2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 19/2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 18/2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร เลขที่ 8/2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 17/2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 16/2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร เลขที่ 7/2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร เลขที่ 6/2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร เลขที่ 5/2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร เลขที่ 4/2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 15/2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 14/2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 13/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 12/2561 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 11/2561 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 10/2561 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 9/2561 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 8/2561 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 7/2561 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 6/2561 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 5/2561 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 4/2561 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร เลขที่ 3/2561 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร เลขที่ 2/2561 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 3/2561 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 2/2561 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร เลขที่ 1/2561 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 1/2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 37/2560 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 36/2560 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 35/2560 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 34/2560 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 33/2560 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 32/2560 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 31/2560 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 30/2560 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 29/2560 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 28/2560 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 27/2560 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 26/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 25/2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 24/2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 23/2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร เลขที่ 10/2560 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 22/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 21/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 20/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 19/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 18/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 17/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 16/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร เลขที่ 9/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 15/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 14/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 14/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 13/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 12/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 11/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร เลขที่ 8/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร เลขที่ 7/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร เลขที่ 6/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร เลขที่ 5/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร เลขที่ 4/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร เลขที่ 3/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร เลขที่ 2/2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร เลขที่ 1/2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด