ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA โคกขาม ร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร จัดตั้งสถานที่สำหรับป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดย PEA โคกขาม ดูแลรับผิดชอบในส่วนของระบบไฟฟ้า จำนวน 3 แห่ง
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
PEA โคกขาม จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ" ประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจาก นายสุวรรณชัย ออสุวรรณ ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากร
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563
นายคำรน หยดหยาด ผจก.กฟฟ.โคกขาม เป็นหัวหน้าคณะเข้าเยี่ยมเยือนลุกค้ารายสำคัญ บริษัท โกลเด้นไพร้ซ์ แคนนิ่ง จำกัด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ โดยติดตามคุณภาพมาตรฐานการบริการ และคุณภาพไฟฟ้าพร้อมทั้งแนะนำบริการเสริมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
นายคำรน หยดหยาด ผจก.กฟฟ.โคกขาม เป็นหัวหน้าคณะเข้าเยี่ยมเยือนลุกค้ารายสำคัญ บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ โดยติดตามคุณภาพมาตรฐานการบริการ และคุณภาพไฟฟ้าพร้อมทั้งแนะนำบริการเสริมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
นายบุญลือ พยับเดช ผชน.9 เป็นหัวน้าคณะเข้าเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญ ลูกค้ามูลค่าสูง ได้เข้าเยี่ยมเยือน บริษัท มหาชัยซี๊ด โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ โดยติดตามคุณภาพมาตรฐานการบริการ และคุณภาพไฟฟ้า
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด