ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA โคกขาม นำโดยนายคำรน หยดหยาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมกิจกรรม "PEA Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต"ประจำปี 2565 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565
PEA โคกขาม นำโดยนายคำรน หยดหยาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564
PEA โคกขาม นำโดยนายคำรน หยดหยาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรม csr บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564
PEA โคกขาม นำโดยนายคำรน หยดหยาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564
PEA โคกขาม โดยนายคำรน หยดหยาด เข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตาฐาน ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
... อ่านทั้งหมด