ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 นำโดย นายคำรน หยดหยาด ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 ณ วัดเจษฎาราม จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ได้เข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นำโดย นายมนตรี ชินช่งจู ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นำโดยนายมนตรี ชินช่งจู ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัดร่วมจัดกิจกรรม PEA จิตอาสาทำความดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดสหกรณ์
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายธานิน พ่วงบุญมาก รฝ.วบ.(ก.3) พร้อมทั้ง อก.วว.(ก.3), อก.บล.(ก.3), รก.ปบ.(ก.3) และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการในพื้นที่ปริมณฑลชนแดนการไฟฟ้านครหลวง
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด