ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ ท่านชยสาร โทณานนท์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับ นายชยสาร โทณานนท์ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ ในโอกาสมาปฏฺิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับ นายมนูญ สาวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ในโอกาสมาปฏฺิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ
... อ่านทั้งหมด