ข่าวประชาสัมพันธ์
ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บ้านพักอาศัยของผู้ป่วยยืนยัน
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564
วันที่ 8 กันยายน 2564 นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บ้านพักอาศัยของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลประศุก เชื่อมโยง ...
มอบสิ่งของให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลประศุก ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564
วันที่ 3 กันยายน 2564 นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้มอบหมายให้นายสมพร จุ้ยจุ่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก และ นายมณีพงศ์ ตะกรุดแจ่ม เลขานุการฯ ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ มอบสิ่งของให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลประศุก ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสิ่งของดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
การตรวจเพื่อคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit)
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในการรับมอบชุดตรวจ COVID19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) จำนวน 300 ชุด เพื่อคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และให้ความรู้และตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยตนเอง ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บ้านพักอาศัยของผู้ป่วยยืนยัน
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บ้านพักอาศัยของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลประศุก อ่านต่อ ...
การช่วยเหลือโดยมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ถูกกักตัว 14 วัน (HQ)
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้มอบหมายให้นายสมพร จุ้ยจุ่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก และ นายมณีพงศ์ ตะกรุดแจ่ม เลขานุการฯ ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ โดยได้ทำการช่วยเหลือโดยมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ถูกกักตัว 14 วัน (HQ) กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ของตำบลประศุก จำนวนทั้งหมด 5 ราย 2 หลังคาเรือน อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด