ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร มอบหน้ากากผ้าให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 นางสาวรัชฎา เมธาวีกุลชัย อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ได้ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อรับทราบปัญหา และอุปสรรคในช่วงการระบาดของไวรัส covid-19 ในพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอโพนนาแก้ว และได้มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ของกระทรวงอุตสาหกรรม ให้แก่ สถานประกอบกิจการโรงงาน จำนวน 3 แห่ง เป็นจำนวน 2,000 ชิ้น ดังนี้ 1. บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) จำนวน 500 ชิ้น 2. บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จำกัด จำนวน 500 ชิ้น 3. บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 1,000 ชิ้น เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ถวายหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) ให้กับวัดในเขตอำเภอเมือง
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 และ วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 นางสาวรัชฎา เมธาวีกุลชัย อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายสุรสิทธิ์ สิงห์แก้ว หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนายรัฐพล ลามคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ถวายหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ให้กับวัดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 8 วัดัดละ 100 ชิ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรายชื่อวัด ดังนี้ 1. วัดกกกอก 2. วัดโพนงาม(บูรพาภิรมย์) 3. วัดคูสนาม 4. วัดพังเม็ก 5. วัดพระพุทธไสยาราม 6. วัดโพธิ์ชัย เชียงเครือ 7. วัดแม่พระที่พึ่งคริสตชน ป่าหว้าน 8. วัดศรีสุขสำราญ เชื่อมโยง ...
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร แจกจ่ายหน้ากากผ้า
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 นางสาวรัชฎา เมธาวีกุลชัย อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร นำหน้ากากผ้าตามโครงการผลิตหน้ากากผ้า เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แจกจ่ายให้กับประชาชนที่อยู่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร เชื่อมโยง ...
ขั้นตอน ระยะเวลา การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)/ขยายโรงงาน
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด