ข่าวประชาสัมพันธ์
การรายงานข้อมูลอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสินเชื่อโครงการ P2P และอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของธนาคาร สำหรับผลตอบแทนผันแปรตามคุณภาพสินเชื่อของโครงการ P2P ในผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดขาลเพิ่มพูน ณ 30 ธ.ค. 2565
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เชื่อมโยง ...
ผู้ประกันตนมาตรา 33 เฮ!! รมว.สุชาติ จัดให้ สปส. จับมือ ธอส. ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี 1.99 % ต่อปี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
กำหนดระยะเวลายื่นกู้ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ประกันตน ระยะเวลายื่นกู้สิ้นสุด วันที่ 19 ธ.ค. 66 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน สามารถยื่นกู้ที่สาขาธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ เชื่อมโยง ...
กฟผ.-ธอส. ชวนคนไทยเป็นเจ้าของบ้านประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย แถมได้รักษ์โลก
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
กฟผ. จับมือ ธอส. ส่งเสริมบ้านประหยัดพลังงาน ให้คำปรึกษาการสร้างบ้านเบอร์ 5 ตรวจประเมินแบบบ้าน พร้อมมอบบริการทางการเงินพิเศษ “โครงการบ้านอยู่เย็นเป็นสุข” แก่ผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยและประชาชนทั่วไปที่ซื้อหรือสร้างบ้านเบอร์ 5 หวังช่วยลดค่าใช้จ่าย รักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน เชื่อมโยง ...
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1.) บทความเรื่อง “ขอข้อมูลการเลือกตั้ง" 2.) บทความเรื่อง “ขอตรวจสอบผู้สมัครรับเลือกตั้ง" 3.) บทความเรื่อง “ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง" 4.) บทความเรื่อง “ขอชื่อแพทย์เวร" 5.) บทความเรื่อง “แจ้งเบาะแสบริษัทเลี่ยงภาษีครับ" อ่านต่อ ...
ธอส. ให้การต้อนรับ กปน. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ธอส.
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้คุณธิดาพร มีกิ่งทอง รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย ในฐานะประธานกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วยกรรมการและผู้สังเกตการณ์ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ ให้การต้อนรับคุณเมธาวี สุชาติล้ำพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) การประปานครหลวง และคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ ห้องอภิวิสัชนา ชั้น 6 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด