ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
นายบุญลือ พยับเดช ผชน.9 เป็นหัวน้าคณะเข้าเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญ ลูกค้ามูลค่าสูง ได้เข้าเยี่ยมเยือน บริษัท มหาชัยซี๊ด โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ โดยติดตามคุณภาพมาตรฐานการบริการ และคุณภาพไฟฟ้า (06/11/2563)
วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 นำโดย นายคำรน หยดหยาด ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 ณ วัดเจษฎาราม จังหวัดสมุทรสาคร (14/10/2563)
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ได้เข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง (12/08/2563)
ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นำโดย นายมนตรี ชินช่งจู ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (22/07/2563)
ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นำโดยนายมนตรี ชินช่งจู ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัดร่วมจัดกิจกรรม PEA จิตอาสาทำความดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดสหกรณ์ (22/07/2563)
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายธานิน พ่วงบุญมาก รฝ.วบ.(ก.3) พร้อมทั้ง อก.วว.(ก.3), อก.บล.(ก.3), รก.ปบ.(ก.3) และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการในพื้นที่ปริมณฑลชนแดนการไฟฟ้านครหลวง (09/07/2563)
PEA จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดโรงพยาบาล และสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 โดยนายมนตรี ชินช่งจู ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และคณะจิตอาสา 904 (10/06/2563)
PEA 60 ปี ปลูกต้นไม้แบ่งปันลดโลกร้อน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพบรมราชาภิเษก ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นำโดย นายมนตรี ชินช่งจู ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน (27/05/2563)
บิลค่าไฟฟ้าหาย แต่อยากจ่ายต้องทำอย่างไร? (14/08/2562)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะไม่มีการให้พนักงาน หรือ ตัวแทนฯ ไปเก็บค่าไฟฟ้าที่บ้านท่านทุกกรณี ผู้ใดพบเห็นแจ้ง 1129 ตลอด 24 ชม. (29/07/2562)