ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ผวจ.สระบุรี (นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์) พร้อมลุย “ขจัดความยากจนภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Video Conference System-VCS (19/11/2564)
พระเกจิสระบุรี จารอักขระมงคล หล่อพระพุทธรูปและเหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สถาปนากรมการพัฒนาชุมชน (03/11/2564)
จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี 1 ตุลาคม 2564 (27/10/2564)
จังหวัดสระบุรี จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 แก่เครือข่ายและต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน (27/10/2564)
จังหวัดสระบุรี จัดพิธีมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี (27/10/2564)
จังหวัดสระบุรี เดินหน้าต่อเนื่อง จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่เป้าหมาย ปี 2565 รุ่นที่ 2 (27/10/2564)
จังหวัดสระบุรี ลุยขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมตลาดออนไลน์สระบุรี One Stop Online Center Saraburi (OSC) (27/10/2564)
ชื่นชมความสำเร็จโคกหนองนา พช.สระบุรี สู่การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ยั่งยืน (27/10/2564)
พช.สระบุรี ร่วมประชุมหารือแผนพัฒนาเมืองสมุนไพร (Cluster อุตสาหกรรมเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี) (27/10/2564)
พัฒนาการจังหวัดสระบุรี จับมือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประชุมขับเคลื่อนศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแพว พัฒนาสู่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โคกหนองนา จังหวัดสระบุรี (27/10/2564)