- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
จ้างปรับปรังซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) (02/09/2564)
จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (23/08/2564)
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง UHT (10/08/2564)
จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านสว่างพัฒนา (10/08/2564)
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (ห้องทำงานนายกเทศมนตรี) (02/08/2564)
จ้างปรับปรุงบำรุงรักษาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ถนน คสล.ทางเข้าบ่อบำบัด (29/07/2564)
จ้างปรับปรุงรักษาตลาดสดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (บริเวณตลาดโต้รุ่ง) (29/07/2564)
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูป (22/07/2564)
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูป (13/07/2564)
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอร ชั้น3 (30/06/2564)