อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนราชการของเทศบาลตำบลพลวงสองนาง (28/03/2557)