- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 11 (30/07/2562)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 10 (25/07/2562)
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 (10/07/2562)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 9 (24/06/2562)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 8 (04/06/2562)
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562 - 2564) ครั้งที่ 6/2562 (23/05/2562)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 7 (05/04/2562)
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 5/2562 (04/04/2562)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 6 (25/03/2562)
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) ครั้งที่ 4/2562 (22/03/2562)