- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  18 | 19 |
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 (03/04/2560)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 (21/03/2560)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (ตุลาคม - มีนาคม 2560) (01/03/2560)
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 (17/02/2560)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 (17/02/2560)
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 (27/01/2560)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 (19/12/2559)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 (19/12/2559)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 (28/11/2559)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 (17/11/2559)