- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 |  13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โอนครั้งที่ 12 (29/08/2561)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โอนครั้งที่ 11 (27/08/2561)
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 (22/08/2561)
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 (20/08/2561)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โอนครั้งที่ 10 (20/08/2561)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โอนครั้งที่ 7 (16/08/2561)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (03/08/2561)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โอนครั้งที่ 9 (27/06/2561)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โอนครั้งที่ 8 (25/05/2561)
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (30/04/2561)