ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิน์ศน์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลงโดยถมดินไม่น้อยกว่า 4,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณทั้งสิ้น 448,000.-บาท (15/04/2563)